วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 3 วิธีการใช้ SPSS

วิธีการใช้ SPSS


เราสามารถเปิดงาน  ด้วยคำสั่งจาก  Dialog bog ใน SPSS  ซึ่งจะทำงานใน  Windows  ที่กำหนดมาให้ซึ่งจะสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น  การใช้งาน  SPSS  Productivity  Facilitys  ทำได้ง่ายๆ  โดยทำการ  Click  เลือกในรายการต่อไปนี้
1.  Click  ที่  Start  Menu  (Windows 95)
2.  เลือก  Programs
3.  เลือก  SPSS Productivity  Facility
4.  ในกรณีที่เป็น  Windows NT.  สามารถ  Double  Click ไอคอนในกลุ่มโปรแกรม  SPSS  ได้เลย
5.  เราสามารถเลือกคำสั่งใน  Syntax  Files  ลงในงานที่เราต้องการได้โดยใช้คำสั่ง  Add
·       เมื่อเราทำงานเสร็จแล้ว ต้องการจะ Save งาน  ให้ทำดังนี้
1.  Click ที่ File
2.  Click เลือก Save
·       เมื่อต้องการจะเปิดงานที่ทำไว้  สามารถเปิดจาก Run ใน Toolbar โดยทำการ Click 1  ครั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น