วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

กิจกรรมที่ 1 แนะนำตนเองชื่อ..นายบัญชา     แก้วซัง

สถานที่ทำงาน...
             วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
             263 ถ.ราชดำเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000
             Tel. 075356062

ที่อยู่ปัจจุบัน...   
             46/2 ม.4 ต.ทอนหงส์ อ. พรหมคีรี จ. นครศรีธรรมราช 80320
             Tel. 075356521   มือถือ  0867884906 

ประวัติการศึกษา...
             ประถม        โรงเรียนวัดใหม่  อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
             มัธยม         โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
             ปวช.           วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
             ปวส.           วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา
             ปม.             วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตเทคนิคภาคใต้ อ.เมือง จ.สงขลา
             ปริญญาตรี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เขตดุสิด กทม.
             ปริญญาโท  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ เขตดุสิด กทม.

ประวัติการทำงาน...
             2528 - 2532         วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
             2532 - ปัจจุบัน     วิทยาลัยเทตนิคนครศรีธรรมราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น